Rozwiązania

Inteligentne analityki wideo do automatyzacji monitoringu wizyjnego w oparciu o metody sztucznej inteligencji

Analityki wideo Aiseemo

Inteligentne analityki wideo do automatyzacji monitoringu wizyjnego w oparciu o metody sztucznej inteligencji

Analityki wideo Aiseemo to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie monitorujące do analizy obrazu z kamer wideo, zaprojektowane w celu automatycznego wykrywania niepożądanych, nieoczekiwanych lub istotnych zdarzeń w czasie rzeczywistym.

Pozwala operatorom nadzoru działać proaktywnie zamiast reagować, i skutecznie zapobiegać niebezpiecznym lub kosztownym skutkom zdarzeń.

Możliwości

Detekcja w czasie rzeczywistym

arrow

Analityka wideo Aiseemo wykrywa obiekty lub zdarzenia w czasie rzeczywistym, aby umożliwić Twojemu zespołowi nadzoru skupić uwagę na najważniejszych priorytetach.

Powiadomienia o incydencie lub niezgodności

arrow

Twój zespół może szybko oznaczać i zapisywać incydenty lub zdarzenia do dalszej analizy. Możesz także generować raporty, korzystając z danych zebranych z raportów wideo.

Automatyczne dostarczanie powiadomień o zdarzeniach na bieżąco, na email, sms lub tel.

Przegląd najważniejszych zdarzeń

arrow

Rozwiązania pozwalają na szybkie przejrzenie wszystkich interesujących wydarzeń, które już miały miejsce.

Ciągłe uczenie się i doskonalenie

arrow

Aiseemo wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do ciągłego ulepszania i dostosowywania rozwiązań do Twojego środowiska, umożliwiając przewidywanie nieoczekiwanych wydarzeń.

Sztuczna inteligencja stale uczy się o każdym środowisku, więc z czasem staje się mądrzejsza bez potrzeby ciągłego definiowania lub modyfikowania reguł.

Architektura rozproszona

arrow

Mając do wyboru uruchomienie na serwerze Klienta lub w chmurze, możesz zarządzać wieloma operacjami nadzoru z centralnej lokalizacji. Umożliwia to zdalne monitorowanie kilku lokalizacji.

Wykrywanie zdarzeń nocą lub w złych warunkach pogodowych

arrow

Aiseemo wykorzystuje kamery hybrydowe/multispektralne, aby wykryć obiekty w paśmie światła widzialnego i termograficznego.

Zastosowanie technologii Super Resolution

arrow

Możesz poprawić jakość obrazu wideo, aby osiągnąć lepszą skuteczność zastosowanych analityk wideo.

Jak działają analityki wideo Aiseemo?

Analityki wideo Aiseemo są kompatybilne z szeroko stosowanymi platformami nadzoru wizyjnego

KROK 1
Analityka wideo uczy się typowego stanu otoczenia Twoich kamer

Analityka wideo uczy się typowego stanu otoczenia Twoich kamer

Algorytmy uczenia maszynowego pozwalają analityce określić, które nagrania zawierają istotne zdarzenia wśród dużych ilości materiału wideo. 

KROK 2
Analityka wideo informuje o zdarzeniach

Analityka wideo informuje o zdarzeniach

Jesteś informowany tylko wtedy, gdy w polu widzenia kamer wystąpi istotne zdarzenie. Wszystkie wykryte zdarzenia są automatycznie oznaczane i zapisywane do raportu/przeglądu.

KROK 3
Analityka wideo udoskonala się z biegiem czasu

Analityka wideo udoskonala się z biegiem czasu

W miarę przetwarzania większej ilości materiału, Analityka staje się inteligentniejsza. Dysponując danymi w czasie rzeczywistym, Twój zespół nadzoru podejmuje lepsze decyzje.

Korzyści

Znaczny wzrost efektywności zespołów nadzoru monitoringu wizyjnego

Zwiększona produktywność

Zwiększona produktywność

Zmniejsz liczbę niepożądanych zdarzeń, jednocześnie usuwając wąskie gardła w procesie nadzoru. Wydajność operatora wzrasta przy mniejszym jego zmęczeniu.

Usprawnione zabezpieczenia

Usprawnione zabezpieczenia

Operatorzy nadzoru mogą wykrywać potencjalne zagrożenia, zapobiegać ich występowaniu i zarządzać ryzykiem za pomocą sieci kamer.

Zapobieganie stratom

Zapobieganie stratom

Zmniejsz liczbę kradzieży i niszczenie mienia. Kontroluj stany magazynowe.

Analityki wideo dostosowane do specyficznych potrzeb

Analityki wideo dostosowane do specyficznych potrzeb

Niestandardowe rozwiązania, które optymalizują alokację zasobów, zwiększają skuteczność reakcji na incydenty i umożliwiają łatwą skalowalność w przyszłości.

Zoptymalizowana inwestycja

Zoptymalizowana inwestycja

Zwiększ efektywność monitorowania bez konieczności kosztownej modernizacji serwerów, korzystając z obecnych kamer monitorujących i infrastruktury.

Elastyczność modelu rozliczeniowego SaaS

Elastyczność modelu rozliczeniowego SaaS

Dostosuj sposób rozliczenia do skali Twoich potrzeb, korzystając ze taryf/subskrypcji stałych, ilościowych oraz Pay As You Go (za korzystanie).

Łatwe wdrożenie w infrastrukturze Klienta lub w chmurze

Łatwe wdrożenie w infrastrukturze Klienta lub w chmurze

Bezproblemowa integracja z istniejącą platformą monitoringu wizyjnego. Możliwość dodawania dodatkowych analityk wideo w przyszłości.

Rozwiązanie nie wymaga posiadania wiedzy eksperckiej

Rozwiązanie nie wymaga posiadania wiedzy eksperckiej

Optymalizujemy nasze narzędzia tak, aby każdy mógł z nich skorzystać, niezależnie od poziomu wiedzy technicznej.

Zachowanie prywatności i RODO

Zachowanie prywatności i RODO

Zastosuj inteligentny i nieinwazyjny nadzór bez użycia technologii rozpoznawania twarzy lub informacji umożliwiających identyfikację osób.

Dowiedz się, jak Aiseemo może usprawnić Twój monitoring wizyjny

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym są analityki wideo oparte na Sztucznej Inteligencji (AI)?

arrow

Są to algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji, które umożliwiają detekcję i rozpoznawanie obiektów oraz zdarzeń na obrazach z monitoringu wizyjnego w różnych kontekstach, takich jak nadzór i bezpieczeństwo, zarządzanie ruchem drogowym, analiza rynku detalicznego, opieka zdrowotna i inne. Ich stopień skomplikowania może się znacznie różnić – od prostych funkcji (jak powiadomienie, gdy w nocy na monitorowanym obszarze pojawia się człowiek) po bardziej zaawansowane (np. wysyłanie powiadomień, jeśli temperatura jakiegoś obiektu na obszarze monitorowanym będzie o 20 stopni Celsjusza wyższa niż temperatura obiektów sąsiednich).

W jakich branżach najlepiej sprawdzają się usługi analityki wideo?

arrow

W każdej. Analityki wideo oparte na sztucznej inteligencji znajdują zastosowanie praktycznie w każdej branży, a ich konkretne użycie zależy od oczekiwań i potrzeb klienta. Usługi te mogą być wykorzystywane do monitorowania przestrzeni publicznych, placów budowy, linii produkcyjnych, a także do kontroli natężenia ruchu samochodowego w miastach. Możliwości wykorzystania analityk wideo są praktycznie nieograniczone i zależą od specyfiki oraz wymagań biznesowych klienta.

Czy analityki wideo generują fałszywe alarmy?

arrow

Nasz zespół badawczo-rozwojowy ciągle pracuje nad zminimalizowaniem liczby fałszywych alarmów, aby zmaksymalizować skuteczność analityk. Obejmuje to kilka strategii, każda z nich skupia się na różnych aspektach systemu analitycznego. Nasze kluczowe podejścia to: Ulepszanie treningu algorytmów, poprawa technik przetwarzania wstępnego, dostosowywanie progów wykrywania, dodawanie informacji kontekstowych, wdrażanie wielowarstwowych strategii wykrywania, regularne aktualizacje modeli, implementacja mechanizmów informacji zwrotnej oraz wykorzystywanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji.

W jaki sposób rozliczane są usługi Aiseemo?

arrow

Z uwagi na różnorodne zastosowania analityk wideo, oferta cenowa Aiseemo jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb klienta. Oferujemy usługi w modelu SaaS (Software as a Service) oraz Pay-As-You-Go w chmurze, co umożliwia elastyczne dopasowanie ceny do rzeczywistego czasu i częstotliwości wykorzystania analityk wideo oraz zasobów serwerowych w chmurze. Świadczymy również usługi na zasadach licencji. Przy wykorzystaniu rozwiązań bazujących na Sztucznej Inteligencji, kluczowym składnikiem kosztów jest zapotrzebowanie na moc obliczeniową serwerów. Dysponujemy przykładowymi cennikami – zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji!

Czy konieczne jest zakupienie nowych kamer do korzystania z analityk wideo?

arrow

Nie, nie jest to konieczne. Nasze algorytmy są zaprojektowane do współpracy z już istniejącą infrastrukturą CCTV, co eliminuje potrzebę dokonywania dużych inwestycji w nowy sprzęt. W sytuacji, gdy Klient nie posiada jeszcze żadnej infrastruktury monitoringu, służymy pomocą w doborze odpowiednich kamer dopasowanych do specyficznych potrzeb i wymagań.

Czy do korzystania z analityk wideo potrzebuję zakupić drogie kamery z zaawansowanymi funkcjami?

arrow

Zdecydowanie nie! Nasze rozwiązania są kompatybilne z standardowymi, niedrogimi kamerami od wiodących producentów, które umożliwiają zdalny dostęp do obrazu i przesyłanie go do naszej chmury obliczeniowej.

Czy mogę korzystać z analityk wideo w różnych okresach i lokalizacjach?

arrow

Tak, nasz system analityk wideo charakteryzuje się dużą elastycznością, pozwalającą na dostosowanie godzin działania systemu do indywidualnych potrzeb każdej lokalizacji. Możesz zdefiniować specyficzne przedziały czasowe, w których system ma być aktywny, na przykład poza godzinami pracy – od 17:00 do 06:00. To rozwiązanie umożliwia optymalne wykorzystanie systemu analityk wideo, dostosowane do specyfiki danej lokalizacji, oczekiwań użytkownika i oczywiście pozwala na optymalizację kosztów.

W jaki sposób system informuje o wykryciu obiektu?

arrow

Gdy system wykryje obiekt, automatycznie wysyła powiadomienie o zdarzeniu za pośrednictwem e-maila, SMS-a lub połączenia głosowego na telefon. Dodatkowo, na obrazie monitora obiekt jest wyróżniony poprzez zaznaczenie jego obrysu, co ułatwia jego lokalizację i identyfikację.

Czy możliwe jest otrzymanie natychmiastowego powiadomienia o zdarzeniach na terenie mojego obiektu?

arrow

Tak, system zapewnia możliwość natychmiastowego informowania o wszelkich zdarzeniach poprzez SMS, e-mail oraz telefon, umożliwiając szybką reakcję na zaistniałe sytuacje.

Czy analityka wideo może być wykorzystywana do wzmocnienia ochrony obiektów lub terenu?

arrow

Tak. Wykorzystanie analityki wideo do ciągłej obserwacji znacząco poprawia bezpieczeństwo obiektu. Istnieje możliwość m.in. wyznaczania stref wymagających szczególnej uwagi, detekcji włamań oraz naruszeń w obszarach wrażliwych, identyfikacji obecności osób w miejscach zabronionych oraz monitorowania ciągów komunikacyjnych. Zaletą systemu jest eliminacja fałszywych alarmów i skuteczna współpraca z zespołem ochrony, reagując jedynie na niepożądane zdarzenia zdefiniowane przez klienta.

Czy analityki wideo efektywnie monitorują teren otwarty, np. plac budowy, nieogrodzony?

arrow

Oczywiście. Nasz system pozwala na wyznaczenie wirtualnych granic monitorowanego terenu, tworząc wirtualne linie, które, gdy zostaną przekroczone przez osobę lub pojazd, uruchamiają alarm. W takim przypadku, informowany jest patrol interwencyjny, gotowy do podjęcia odpowiednich działań. Funkcja wirtualnego ogrodzenia jest tutaj kluczowym narzędziem.

Jak szybko patrol interwencyjny dociera na miejsce w przypadku alarmu?

arrow

Oferowane przez nas usługi nie obejmują bezpośrednio fizycznej ochrony mienia. Aby zapewnić kompleksową ochronę, Klient powinien nawiązać współpracę z profesjonalną firmą ochroniarską. Możemy pomóc w integracji naszego systemu analityk wideo Aiseemo, z istniejącym systemem reakcji interwencyjnej wybranej firmy ochroniarskiej. Należy zaznaczyć, że czas reakcji patrolu interwencyjnego na alarmy generowane przez analityki wideo może być zmienny i zależny od szeregu czynników na które nie mamy wpływu, takich jak lokalizacja obiektu, specyfika danego terenu czy wreszcie dostępność i dyslokacja patroli.

Czy analityki wideo mogą zapobiec kradzieży pojazdów lub maszyn pozostawionych na terenie inwestycji?

arrow

Tak. System pozwala na łatwe oznaczenie kontrolowanego obszaru parkowania pojazdów i składowania maszyn. W przypadku każdej, nawet najmniejszej, zmiany lub ruchu w tym obszarze, aktywowane zostają zdefiniowane algorytmy monitorujące, które generują alert o zaistniałym zdarzeniu. Reakcją na takie powiadomienie jest interwencja patrolu ochronnego.

Czy analityki wideo Aiseemo rozpoznają twarze osób?

arrow

Aktualnie nasze rozwiązania nie obejmują funkcji rozpoznawania twarzy. Natomiast przy pojawieniu się osoby, system jest w stanie wykonać automatyczne zbliżenie takiej osoby ułatwiające jej późniejszą identyfikację.

Jak mogę monitorować obecność moich pracowników na placu budowy?

arrow

Nasz system, dzięki zastosowaniu detekcji ruchu, umożliwia określenie liczby osób znajdujących się na terenie inwestycji w wyznaczonym czasie. Można również ustawić konkretne kryteria., Dla przykładu, jeśli liczba osób spadnie poniżej 25, system automatycznie powiadomi o tym fakcie, umożliwiając lepszą kontrolę nad obecnością pracowników.

Na terenie mojej inwestycji znajdują się obszary z zakazanym dostępem dla ludzi. Czy system może mnie poinformować o naruszeniach w tych obszarach?

arrow

Tak. System analityk wideo jest zaprojektowany do detekcji sylwetki człowieka w miejscach o wcześniej zdefiniowanym zakazie dostępu. W momencie wykrycia osoby w takim obszarze, system automatycznie generuje powiadomienie, wykonuje zbliżenie w celu ułatwienia identyfikacji oraz informuje odpowiednie służby o incydencie.

Czy analityki wideo są skuteczne również w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia?

arrow

Tak, analityki wideo są w pełni funkcjonalne również w nocy, jeśli instalacja CCTV dysponuje funkcjonalnością termowizji. Takie kamery pozwalają na efektywne monitorowanie i śledzenie ruchu osób oraz pojazdów na monitorowanym terenie z dużych odległości, nawet w całkowitej ciemności. Nie jest konieczne inwestowanie w dodatkowe oświetlenie aby system działał prawidłowo.

Czy analityki wideo są w stanie zliczać ilość osób lub pojazdów przemieszczających się przez dany obszar?

arrow

Tak, system analityk wideo posiada funkcjonalność zliczania pojazdów oraz osób, co pozwala na efektywny monitoring przepływu ruchu i gromadzenie danych statystycznych na potrzeby analizy i optymalizacji.

Czy analityki wideo mogą być wykorzystane do wsparcia monitoringu miejskiego?

arrow

Tak, system analityk wideo dysponuje zaawansowanymi możliwościami analitycznymi, które znajdują zastosowanie w monitoringu miejskim. Potrafi on identyfikować i informować o zwiększonym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego, zatrzymywaniu się pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz o innych ważnych zdarzeniach, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności zarządzania przestrzenią miejską.

Czy analityka wideo może efektywnie zarządzać kontrolą wjazdu i wyjazdu pojazdów z obiektu?

arrow

Tak, analityka wideo ANPR Aiseemo oferuje możliwość dokładnej identyfikacji pojazdów na podstawie analizy tablic rejestracyjnych. Funkcjonalność ta pozwala również na tworzenie szczegółowych dzienników czasu wjazdu i wyjazdu pojazdów z danej lokalizacji, co znacznie zwiększa kontrolę nad ruchem na terenie obiektu.

Czy do obsługi kontroli wjazdu i wyjazdu pojazdów z wykorzystaniem analityki wideo konieczne jest angażowanie pracowników?

arrow

Nie, angażowanie pracowników do bezpośredniej kontroli wjazdu i wyjazdu nie jest konieczne. System analityki wideo ANPR jest zaprojektowany do automatycznego weryfikowania pojazdów na podstawie analizy tablic rejestracyjnych, co pozwala na efektywne zarządzanie dostępem do terenu obiektu bez potrzeby bezpośredniego nadzoru człowieka. Dzięki temu proces ten jest szybszy, bardziej niezawodny i może funkcjonować całą dobę bez dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.

Jakie są możliwości wykorzystania analityki wideo w branży hotelarskiej?

arrow

Analityki wideo w hotelarstwie oferują rozległe możliwości, które wykraczają poza standardowe monitorowanie i detekcję niepożądanych zdarzeń. Analityki mogą monitorować kolejki do recepcji oraz dostarczać cenne dane o poziomie natężenia ruchu w obszarach restauracyjnych, rekreacyjnych czy lobby, co umożliwia hotelom lepsze planowanie grafików pracy personelu oraz optymalizację oferty dla gości. Ponadto, dzięki analizie danych o ruchu i preferencjach gości, zarządcy hoteli mogą zyskać wgląd w to, które miejsca są najczęściej odwiedzane przez gości w trakcie ich pobytu. Ta wiedza pozwala na dokładniejsze dostosowanie usług i udogodnień hotelowych do potrzeb i oczekiwań gości, co może przyczynić się do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności.

Czy można użyć analityk do monitorowania kolejek klientów?

arrow

Tak, analityki wideo mają funkcjonalność pozwalającą na zarządzanie i analizę kolejek klientów. Przykładowe zastosowania to automatyczne alarmowanie, jeśli liczba oczekujących klientów przekroczy określoną wielkość (np. w celu uruchomienie dodatkowych stanowisk obsługi) czy analiza jakości i efektywności obsługi. 

Czy analityki wideo mogą wspomagać monitoring linii produkcyjnej w moim zakładzie?

arrow

Tak, dedykowana analityka wideo stanowi cenne narzędzie w analizie i optymalizacji procesów produkcyjnych. Pozwala na monitorowanie efektywności pracy na linii, identyfikując potencjalne przestoje i analizując ruch operatorów w kontekście zdefiniowanych optymalnych ścieżek przemieszczania się. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie i eliminowanie nieefektywnych działań oraz usprawnianie pracy linii produkcyjnej.

Co jest niezbędne aby monitorować temperaturę?

arrow

Pomiar zmian temperatury monitorowanych obiektów można dokonać za pomocą kamer termowizyjnych i odpowiedniej analityki wideo. Np. awaria przechowywanej baterii w magazynie może objawiać się nieznacznym wzrostem temperatury. Konieczne jest zbudowanie modelu analitycznego temperatury dla konkretnego obszaru magazynowania, aby wykryć subtelne wahania temperatury. Aby zapewnić skuteczniejsze działanie pomiaru temperatury i uniknąć fałszywych alarmów, zalecane jest zminimalizowanie wpływu sezonowych warunków atmosferycznych (np. wiatr, deszcz, promienie słoneczne) na monitorowany obszar.

Czy kamery wykorzystywane do monitoringu wideo wymagają połączenia z Internetem?

arrow

W przypadku monitorowania w czasie rzeczywistym, Klient musi posiadać kamery IP z dostępem do Internetu. W przypadku analizy nagrań z kamer bez konieczności monitorowania na bieżąco, np. analiza wzorców ruchu klientów w sklepie, Klient może udostępnić Aiseemo nagrania z kamer, które nie mają dostępu do Internetu. Istnieje możliwość skonfigurowania wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Gdzie są przechowywane nagrania i dane przetwarzane przez analityki wideo Aiseemo?

arrow

Dane są przechowywane w chmurze na terenie Polski. Dane są w sposób ciągły chronione przed wyciekiem lub wykorzystaniem ich przez osoby nieupoważnione. Na życzenie klienta możemy zmienić miejsce przechowywania danych.

Jaki jest okres archiwizacji nagrań?

arrow

Okres przechowywania nagrań jest ustalany indywidualnie z klientem.

Jak długo trwa wdrożenie usługi analityki wideo?

arrow

Czas wdrożenia usługi zależy od specyfiki lokalizacji i zapotrzebowania Klienta. Proces wdrażania poprzedzony jest wizją lokalną u Klienta, co umożliwia optymalizację konfiguracji sprzętu. Średni czas wdrożenia od dnia podpisania umowy wynosi 15 dni.

Czy system jest w stanie zidentyfikować uszkodzenia, akty wandalizmu lub sabotaż kamer CCTV, które są wykorzystywane przez analityki wideo?

arrow

Tak, system jest wyposażony w funkcję automatycznego rozpoznawania wszelkich zakłóceń działania lub prób sabotowania infrastruktury kamer CCTV.

Czy obsługa analityk wideo wymaga zaangażowania człowieka?

arrow

Nie, system działa automatycznie, opierając się na wcześniej zdefiniowanych parametrach i nie wymaga bezpośredniego nadzoru człowieka.

Jak wygląda kwestia serwisu w przypadku awarii?

arrow

Aiseemo zapewnia ciągły serwis techniczny w ramach opłaty abonamentowej za usługę, zarówno w modelu SaaS (Software as a Service) jak i Pay-as-you-Go (Płatności za użytkowanie). System jest również monitorowany całodobowo, co zapewnia jego sprawne działanie.

Czy możliwe jest korzystanie z analityk wideo w lokalizacjach bez dostępu do sieci elektrycznej?

arrow

Tak. Istnieje możliwość wykorzystania platformy mobilnej z pełną infrastrukturą techniczną, która zasilana jest własnym agregatem prądotwórczym. Można zintegrować analityki wideo Aiseemo z platformami mobilnymi firm ochroniarskich. 

Chciałbym korzystać z analityki wideo której nie ma w aktualnej ofercie Aiseemo. Czy Aiseemo może ją zaoferować?

arrow

Tak, Aiseemo posiada własny dział badań i rozwoju (R&D), dzięki czemu jesteśmy w stanie opracować rozwiązania analityki wideo dostosowane do unikalnych wymagań i specyfikacji naszych klientów. Zachęcamy do przedstawienia swoich potrzeb, abyśmy mogli zaproponować spersonalizowane rozwiązanie.

Czy system analityk wideo jest zdolny do rozpoznania towarów przewożonych na otwartej pace ciężarówki?

arrow

Obecnie ta funkcjonalność nie jest dostępna. Jednakże, jesteśmy świadomi potrzeby takich rozwiązań i nasz zespół R&D pracuje nad rozwojem tej funkcji. Zachęcamy do przedstawienia swoich potrzeb, abyśmy mogli zaproponować spersonalizowane rozwiązanie.

Czy mogę przetestować analitykę wideo oferowaną przez Aiseemo?

arrow

Tak. Aiseemo oferuje darmowy okres testowy, który pozwala na sprawdzenie funkcjonalności i efektywności naszych rozwiązań w realnych warunkach użytkowania.

Czy rozwiązania Aiseemo mogą być licencjonowane?

arrow

Tak, Aiseemo umożliwia licencjonowanie swoich rozwiązań dla kluczowych klientów. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne, aby zapewnić optymalne wykorzystanie naszego oprogramowania i maksymalizację jego potencjału w ramach infrastruktury klienta.

Czy istnieje możliwość przetwarzania danych na lokalnej infrastrukturze klienta w przypadku infrastruktury krytycznej i danych wrażliwych?

arrow

Tak, nasze rozwiązania mogą być dostosowane do wdrożenia bezpośrednio w lokalnej infrastrukturze klienta, umożliwiając przetwarzanie danych wrażliwych i dotyczących infrastruktury krytycznej bezpośrednio na miejscu. 

Nasi zaufani Klienci

logo-naviparking.png
PDP_LOGO.png

Dowiedz się, jak Aiseemo może usprawnić Twój monitoring wizyjny